2003" ОТВЪД ДУМИТЕ" проект на творческо обединение "26-5" - Пловдив, България февруари, 2003 - НБ "Иван Вазов"


"BEYOND THE WORDS" a project of the Artists Fellowship "26-5" - Plovdiv, Bulgaria February, 2003 - Ivan Vazov Library

Visual language - Езикът на образите Much stronger than the words Много по-силен от думите Any words Всички думи Art beyond the words? Three of Galina's works for the project - property of the Community Center Ivan Vazov-1931 - Komatevo, Plovdiv - Bulgaria since 2011