June, 2011-2012Being back to my native country Bulgaria for two years now, helps me understand, that the World is All One and We are All One. For these last two years I kept connections with my second home and friends in the USA, even when it was not easy. I feel grateful for the opportunities to show my work in this big and great country and work together with my more experienced and generous American friends. The help I received, as always, from loving Bulgarian friends, family and relatives is invaluable. My new connections with people from other Balkan countries, make mе richer and deeper in roots and experience in the beautiful Dance of Life. Fine Art and Choreography both have steps back and steps forward, following one another. The Space in both Practices is the Grand Field of Love and Life, where I am still studying also, while trusting the Good and with Faith. I believe, that everything, happening in my life or in my work, is happening as a reason for growing and learning, as an opportunity to connect with the most truthful image of the Existing and the Eternal, as an opportunity to share my Life with more brothers and sisters in Spirit and together with them to continue building that better world, found on the principles of Love and Beauty.

ЮНИ, 2011-2012Двете последни години, след завръщането ми в родната България, ми помогнаха да разбера, че светът е едно цяло и всички ние сме едно цяло. За тези последни години аз поддържах връзките с моя втори дом и приятелите в САЩ, дори когато това никак не беше лесно. Чувствам се много благодарна за възможностите да показвам своите творби в тази голяма и велика страна и да работя заедно с моите по-опитни и щедри американски приятели. Помощта която получавах, така както винаги, от моите обични български приятели, семейство и близки е безценна. Моите нови връзки с хора от други балкански страни, ме правят по-богата, с по-дълбоки корени и опит в красивия житейски танц. И в изобразителното изкуство, както и в хореографията, след стъпките назад следват стъпки напред. Пространството и в двата случая е необятното поле на Любовта и Живота, където и аз продължавам да се уча с Опора в Добротата и с Вяра. Вярвам, че всичко, което се случва в живота и работата ми, се случва, като възможност да развивам себе си, да се уча и да израствам, за да се докосна до най- истинния образ на съществуващото и вечното, за да споделя съдбата си с повече братя и сестри по душа, за да градя заедно с тях един по-добър свят, основан на законите на Любовта и Красотата.