Portraits
Видео
Фотография
oil, acryllics, watercolor
Video
Photography
Reproductions
Galina Yordanova Todorova 2006-2018 Copyright
Work for the Iconography Studio at the Plovdiv University's Students Club St Luke and for the Komatevo
Community Center Art Lessons in Plovdiv
Работа за Ателие Иконография към Студентския клуб Свети Лука при Пловдивския Университет  и
уроци по изобразително изкуство към НЧ "Иван Вазов - 1931" в кв. Коматево на Пловдив