Portraits
Видео
Фотография
oil, acryllics, watercolor
Video
Photography
Reproductions

Work for the 30-th anniversary exhibition of the 1989 Alumni at
the Tzanko Lavrenov National Fine Arts High School in Plovdiv, Bulgaria

Работа по изложбата "30 години повече" на съученици от
випуск 1989 на
Националната Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" в Пловдив


***

Work for a Solo Retrospective Exhibition in regards with
the 50-th birthday

Работа по самостоятелна ретроспективна изложба във връзка
с 50-годишен юбилей
Участие в графична изложба на ДПХ до края на февруари, 2019

 
 Participation at a graphics exhibition of Plovdiv Artsits Union