Portraits
Видео
Фотография
oil, acryllics, watercolor
Video
Photography
ReproductionsГалина е организатор и участник в изложбата "30 години ПОВЕЧЕ" на
випуск
1989 на Художествената гимназия "Цанко Лавренов" в Пловдив.
***
Work for a Solo Retrospective Exhibition in regards with
the 50-th birthday

Работа по самостоятелна ретроспективна изложба във връзка
с 50-годишен юбилей
Galina and some of her classmates at the Balabanov's house - June, 1989
  
Gаlinа's Exhibition and Gallery Talk at the Lilkovo village club - Аug 10th, 2019     
curаtor - Ellenа Аndreevа
Изложба - среща с Галина в клуба на село Лилково, Родопите - 10 август, 2019
  организатор - Елена Андреева