Двете последни години, след завръщането ми в родната България, ми помогнаха да
разбера, че светът е едно цяло и всички ние сме едно цяло. За тези последни години
аз поддържах връзките с моя втори дом и приятелите в САЩ, дори когато това никак
не беше лесно. Чувствам се много благодарна за възможностите да показвам своите
творби в тази голяма и велика страна и да работя заедно с моите по-опитни и щедри
американски приятели.
Помощта която получавах, така както винаги, от моите обични български приятели,
семейство и близки е безценна. Моите нови връзки с хора от други балкански страни,
ме правят по-богата, с по-дълбоки корени и опит в красивия житейски танц.
И в изобразителното изкуство, както и в хореографията,
след стъпките назад следват стъпки напред. Пространството и в двата случая е
необятното поле на Любовта и Живота,
където и аз продължавам да се уча с Опора в Добротата и с Вяра.
Вярвам, че всичко, което се случва в живота и работата ми, се случва, като
възможност да развивам себе си, да се уча и да израствам, за да се докосна до най-
истинния образ на съществуващото и вечното, за да споделя съдбата си с повече
братя и сестри по душа, за да градя заедно с тях един по-добър свят, основан на
законите на Любовта и Красотата.

юни, 2011-2012
Portraits
Portraits
2001
2007
2008
2010
ENG
2003
Видео
Видео
2013
2014
Фотография
Фотография
2011
2016