oil, acryllics, watercolor
Portraits
Only God is perfect. Striving to get closer to Him lasts forever.

Само Бог е съвършен. Стремежът да се доближим до Него продължава Вечно.
2001
2007
2003
2008
2010
2012
2014
Video
Видео
Photography
Фотография
2011
2016
2020