Art is a conversation with the
Superior. Life is, to be lived
accordingly to this conversation.
My works for the exhibition "Speak
Up St Louis" manifest the battle
inside us, which is the most
important one to be won for our
personal and for the social benefit.
They are inspired by my admiration
to the medieval Bulgarian Icons,
Expressionism, Minimalism and also
my experience as a new Saint Louis
American with Bulgarian origin.
I use acrylic paint in the three
primary colors – Blue, Yellow,
Magenta as well as the neutral
Black, White and Grey. The square
format of the canvases is chosen to
suggest balance and enforce the
viewer’s meditation. The three
paintings form a series of
developing metamorphosis with the
idea of catharsis.
For me viewer’s freedom for
interpretation gives birth to the
artwork each time and I respect my
public as my co-worker in the
pleasant, but highly demanding
creation.  
2007
Exhibition ''Speak Up, Saint Louis!"
Изкуството е разговор с
Възвишеното. Животът е,
за да бъде живян в съгласие с
този разговор.
Моите творби за изложбата
"Говори, Сейнт Луис"
показват битката вътре в нас -
най-важната за нашето лично, а и
за общественото благо.
Картините ми са вдъхновени от
моето възхищение от
средновековните български
икони, Експресионизма,
Минимализма и освен това,
моето преживяване като един
нов гражданин на Сейнт Луис,
САЩ, с български произход.
Използвам акрилни бои в трите
първични цвята -
цианово син, лимонено жълт,
маджента червен, както и
неутралните черен, бял и сив.
Квадратният формат на платната
е избран, за да подскаже баланс
и да засили медитацията на
зрителя. Трите платна формират
серия от развиваща се
метаморфоза, с идеята за
катарзис.
За мен свободата на зрителя за
тълкувания дава живот на
творбата всеки път и аз
уважавам моята публика като
съучастник в приятното, но
изключително задължаващо
създаване.
2007
изложба "Говори, Сейнт Луис!“
oil, acryllics, watercolor
2001
2003
2008
2010
Portraits
2013
2014
Video
Видео
Photography
Фотография
2011
2016
2012
2020